Envirocom AB

envirocomfrontlogoEnvirocom erbjuder tjänster inom sökoptimering, databasprogrammering, webbutveckling, Google Adwords och digital visualisering. Företaget ägs och drivs av systemarkitekten och utvecklaren Bruno Neeser. Envirocom erbjuder också webbhotell och molntjänster med hög kapacitet, prestanda, skalbarhet och personlig service. Bruno har lång erfarenhet av avancerad databasprogrammering och utveckling av back-end-system till webbaserade tjänster, som till exempel boknings- och analyssystem. En något udda kompetens Bruno också tillför till vår nätverksbyrå är hans erfarenhet av att utveckla interaktiva utställningslösningar. Under det senaste året har han till exempel på uppdrag av den Namibiska regeringen byggt upp ett helt nytt armémuseum i Namibia.